МӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ
 
 
1. Гар утасны дугаараар мөнгө шилжүүлнэ
2. Дансны дугаараар мөнгө шилжүүлнэ
3. Өөрийн данс хооронд мөнгө шилжүүлнэ
*Банк дотор болон банк хооронд аль аль нь боломжтой.
 
 
 
БИЛЛ ТӨЛӨХ
Байр, цахилгаан, интернэт, утасны гэх мэт бүх төрлийн хэрэглээний төлбөрөө төлөх боломжтойн дээр гүйлгээ бүрт НӨАТ-ийн баримт Таны бүртгүүлсэн имэйл хаягаар илгээгдэнэ.
     
БИЛЛ ОРУУЛЖ ТӨЛӨХ
- Төлбөрийн дүнгээ оруулаад төлбөрөө төлнө.
      
 БИЛЛ СОНГОЖ ТӨЛӨХ
- Билл гарсан тухай мэдэгдэл ирснээр төлбөрөө шууд төлнө.
 АВТОМАТ ТӨЛБӨР
- Сар бүр тогтмол хийгддэг төлбөрөө “автомат” ангилал руу шилжүүлэх нь таны цагийг хэмнэх болно.
 
 
 
НЭГЖ ЦЭНЭГЛЭХ
1. Та үүрэн холбооны аль ч операторын утсыг нэгжээр цэнэглэж болно.
2. Таны цэнэглэсэн утсан дээр мэдэгдэл очно.
 
 
 
ХУДАЛДАН АВАХ
 
  • Интернэтээр бараа, үйлчилгээгээ борлуулдаг онлайн сайтаас худалдаа хийнэ.
  • Банкны ПОС төхөөрөмж дээр NFC болон QR/Bar кодоор худалдаа хийнэ.
  • Та банкны картын ПОС (одоогийн байдлаар зөвхөн ХХБ-ны ПОС) дээр утасны дугаар ба ТАН-код оруулаад төлбөр хийж болно.
 
 
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Гаалийн төлбөрөө төлөх гэж банк руу гүйдэг, буцаж ирээд гаалийн байцаагчид баримтаа үзүүлээд бүрдүүлэлтээ хийдэг болхи үе өнгөрлөө. Та Most Money-оор гааль болон татварын төлбөрөө төлвөл гүйлгээ онлайн хийгдэнэ.
 
 
 
БЭЛЭН МӨНГӨ АВАХ БА ТУШААХ
 
  • ХХБ-ны бүх АТМ дээр утасны дугаар болон ТАН-код оруулаад данснаасаа бэлэн мөнгө авна.
  • Most Money үйлчилгээний гишүүн банкны аль ч салбар дээр гар утасны дугаар ба ТАН-код ашиглан бэлэн мөнгө авч, орлого хийж болно.
 
 
 
 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ХЯЗГААРЛАЛТ
  • Өдөрт хийх гүйлгээний хязгаар 5 саятөгрөг
  • Нэг удаагийн гүйлгээний хязгаар 2 сая төгрөг

*Та банкиндаа хандаж өдрийн нийт гүйлгээний хязгаарлалтыг 10 сая төгрөг болгох боломжтой


 
 
 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЛИМИТ
 
999,999 төгрөгөөс доторх гүйлгээ онлайн хийгдэх бол 1,000,000₮ ба түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээ ажлын өдрүүдэд ажлын 2-4 цагийн дараа хүлээн авагчийн дансанд орно.
 
 
 
ҮНЭ ТАРИФ
 ХХБанкКапитрон банкНэткапитал ББСБ
Жилийн хураамж
3000₮
3000₮
-
Гүйлгээ
100₮
(Банк хоорондын гүйлгээ +300₮)
*Худалдан авах гүйлгээ хураамжгүй
100₮
(Банк хоорондын гүйлгээ +300₮)
*Худалдан авах, билл төлөх, карт худалдан авах гүйлгээ хураамжгүй
100₮
(Банк хоорондын гүйлгээ +300₮)
Бэлэн зарлага
(ХХБ АТМ)

Өөрийн банкнаас

Гишүүн банкнаас

100₮

200₮

300₮

300₮

300₮

300₮

-

0₮

300₮
Үлдэгдэл, сүүлийн гүйлгээ шалгах
50₮
50₮
0₮
НУУЦ үг, ПИН код үүсгэх
500₮
0₮
0₮
Өдрийн лимит 10 сая болгох
500₮
0₮
-
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ХЯЗГААРЛАЛТ
  • Өдөрт хийх гүйлгээний хязгаар 5 саятөгрөг
  • Нэг удаагийн гүйлгээний хязгаар 2 сая төгрөг

*Та банкиндаа хандаж өдрийн нийт гүйлгээний хязгаарлалтыг 10 сая төгрөг болгох боломжтой


 
 
 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЛИМИТ
 
999,999 төгрөгөөс доторх гүйлгээ онлайн хийгдэх бол 1,000,000₮ ба түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээ ажлын өдрүүдэд ажлын 2-4 цагийн дараа хүлээн авагчийн дансанд орно.